کی K

رسید م‍ژده که فصل شکوفه جان شد

 


 

رسید م‍ژده که فصل شکوفه جان شد

و آسمان و زمین آفتاب باران شد 

 رها شویم از این بندهای شیطانی

که بسته هر رمضان دست و پای شیطان شد

  

زمین ز دره غمهای روزمره رهید 

زمان زمان عروج سریع انسان شد

    

ز لطف یار تو کولاک می کنی این بار  

چه دیده ای تو خدا را ز بس که طوفان شد  

 

بهاره جان و جهان ،نو بهار سبز زمان 

زمان عزت انسان بهار قرآن شد 

 

 


حلول ماه مباک رمضان بر دلدادگان سفره جانان و بر مهاجران جوان مبارک باد 


 

 

 

امیدوارم از بابت قرو قاطی شدن شعر بالا در زمان ارائه ،بنده رو ببخشید!