کی K

تقدیم به رِژیم متقلب صهیونیستی آمریکا

 


خدایش بعضیا چقدر پر رو تشریف دارند که با وجود N گروه ناظر بین المللی حالا میخواند با ادعای تقلب توی عراق نامنی رو بیشتر کنند ، عراقی که همین طوری کلی نامن هست تا بهانه حضور آمریکائی های تروریست و تروریست پرور رو فراهم کنه وای به حال وقتی که بخواند با این اسم رمز به مردم عراق حمله انتحاری بی حد حصر کنند خلاصه این ادا و اصولهای بعضی ها بهانه ای شد که تو نخ ساختن یه شعر در مورد تقلب باشم !


 


از تقلب بگویمت بنگر ؛ ادعا کردن حقوق بشر !


بازتعریف واژه ای مبهم می شود رویکرد قوم شرر


 


خوب بنگر به کار صهیون ها ادعاهای طنز میمون ها


ادعا می کنند آزادی هست فرزند دیو چون دلبر


 


ادعا می کند دموکراسی مثل مصر و کمی کرواسی


رأی گیری چقدر وسواسی لیک از آل سعود هم بدتر


 


ادعا می کند مبارزه با ترور و جنگ و فتنه و بلوا


لیک تا می تواند و شدنی است می کشد سوی کودکان لشگر


 


ادعا می کند نجات زمین فیلمهای عجق بیا و ببین


ولی از گازهای گلخانه می کند پر جهان به بحر و بر


 


ادعا می کند به جای مسیح منجی آخرالزمان شده است


لیک با کارهای دجالی به در آورده از مسح پدر


 


ادعا می کند خبر آزاد ؛ ادعا می کند بشر آزاد


ولی از حبس صد گزارشگر نیست اصلا به دست خویش خبر


 


ادعا می کند حقوق زنان می کند زن اسیر اهرمنان


دختران را به بردگی برد این دایه مهرباتر از مادر


 


این تقلب دگر چه خوب و چه بد خب دگر شاخ و دم نمی خواهد


کو تقلب نگاه کن بنگر این ایالات حیله گر پرور