کی K

این ربیع الانام و نضرة الایام

 

بهار آمد بهار ما کجائی 

بهار روزگار ما کجائی 

 

بهار آمد ولی شد چون زمستان

بهار نو نوار ما کجائی

 

 

 

 این والپیپر مال همین الانه تقدیم به شما  

 

برای مشاهده در اندازه اصلی تصویر رو ذخیره کنید