کی K

مهمان خدائیم اگر بی سر و پائیم


شهر رمضان


 


 


  ماه رمضان ماه نزول قرآن هست / ماه رمضان ماه روزه است / ماه رمضان ماه دعاست /ماهی که یک آیه قرأن خواندن ثواب ختم قرآن دارد / ماهی که لیلة القدر در آن است / ماهی که فقط لیلة القدرش از هزار ماه بدون لیلة القدر بهتر است / ماه رمضان ماه آزادی اندیشه و روح انسانها و زندانی شدن شیطان است /  ماه رمضان ماه بندگی / ماه رمضان ماه اسماء الحسنی است / ماه رمضان ماه جوشن کبیر و جوشن صغیره  / ماه رمضان ماه سلامتی روح و جسمه / ماه رمضان ماه مهربانیه « یعنی همه مسلمانها و همه اهالی جوامع مسلمان نشین یه جورائی مهربون میشند اصلا مهربونی از سر رو روی این ماه می باره  / اصلا انسان لذت حرکت به سمت آدم شدن رو می فهمه / ماه رمضان ماه وفور نعمات الهی / ماه رمضان ماه تزکیه روح / ماه رمضان ماه خلوت های زیبای خدائی که شاید در تمام عمر پا نمی دند / ماه رمضان ماه استجابت دعاست / ماه رمضان ماه سحرخیزی / ماه رمضان ماه منظم شدنه / ماه رمضان ماه وقت داشتنه « یعنی دیگه مثل ماه های دیگه نیست که اصلا آدم وقت نداره » / ماه رمضان ماه رمضانه /


التماس دعا

 

نمایش همزمان در بلاگ اسکای و پارسی بلاگ « حقیقت مجازی »